Friluftsliv

I Stordalen friluftsbarnehage ønsker vi at barna skal få erfaring og kompetanse innen friluftsliv, som de tar med seg videre i livet.

Vi har laget en oversikt over hva barna skal bli introdusert for gjennom årene i barnehagen.

Utviklingsplan 1-6 år

 

Vi har laget egne temakort som er et arbeidsredskap på alle våre turer.

Her er det bilde av eks; elgen. På baksiden står det fakta om elgen.
Alle kortene er laminert, og laget for aktiv bruk av våre barn. 

Årstidskort