Friluftsliv

I Stordalen friluftsbarnehage ønsker vi at barna skal få erfaring og kompetanse innen friluftsliv, som de tar med seg videre i livet.

Gjennom vårt friluftsfokus får barna erfaring med alle rammeplanens fagområder. Vårt arbeid bygges opp etter et spiralprinsipp der de ulike temaene tas opp flere ganger, men med forskjellige innfallsvinkler, metoder og ny vektlegging ut fra barnets alder og modning. 

Progresjonsplan Stordalen friluftsbarnehage

 

Vi har laget egne temakort som er et arbeidsredskap på alle våre turer.

Her er det bilde av eks; elgen. På baksiden står det fakta om elgen.
Alle kortene er laminert, og laget for aktiv bruk av våre barn. 

Årstidskort