Avdelinger

Jerven:

Jerven har 17 barn og 5,7 voksne fra 1-3 år

Barna har fra første dag en trygg plass og være og et fang å sitte på. Vårt hovedmål er at barna skal bli trygg, få kjærlighet og omsorg.

1 åringene er mest i barnehagen. Vi ser de trenger aller mest å få dekt sine primærbehov som mat, søvn og omsorg. De kan være i "uttaforgjerdetskogen", og benytter gapahuken og grillhytta.

2 åringene er på tur 1-2 dager i uka. De bærer egen sekk (uten innhold), går i turtau, og er aller mest i nærområdet rundt barnehagen, og i "uttaforgjerdetskogen"

Jerven er inne deler av dagen, fordi vi ser at de trenger litt ro og hvile. Allikevell er vi ute hver dag, gjerne to ganger. Vårt fokus er : positiv tur og utetidopplevelse.

Gaupa:

Gaupa har 24(+3små) barn og 5,7 voksne fra 3-6 år.

På Gaupa er alle barna på tur 2 dager i uken, gjennom hele året. De dagene været byr på utfordringer bruker vi nærområdet som turmål og grillhytta som varmestue. Barna bærer egen sekk, med matpakke og drikke.

Vi har to referanseområdet i nærheten av barnehagen, og de bruker vi stort sett hver uke. Pålanskogen er "vårt" eget opparbeidet område som vi elsker på jord. Her har vi lavvoer på sommerhalvåret, utedo, to bålplasser, balansetau og en liten bekk. Pålanskogen er perfekt utgangspunkt også for orientering, bærplukking, fiske og fjelltur på Rønvikfjellet. Vi har lavvouke 2 ganger i året i pålanskogen og trollbekken for de minste, på høsten og på sommeren. I tillegg er vi så heldig og ha vår egen "uttaforgjerdeskogen" i barnehagen, den er åpen hver dag hvor barna får oppleve naturopplevelser, mestringsfølesle, naturlig leksituasjoner og måltid i gapahuk. 

Gaupa søker stadig nye utfordringer og opplevelser. Vi har vært med i robuste saltenonga, realfagsprosjekt og forskerdag på labora forskningsstasjon. Vi bruker friluftsliv som inspirasjon til lek, utfordringer, mestring og prosjekter, og det gjør vi som voksne sammen med barna. 

Gaupa avdeling har mange små rom, og vi har vinduer i alle dørene. Vi deler inn barna i små grupper, og har perosnalet godt fordelt gjennom hele dagen.

Alle barn som går ut i fra Stordalen friluftsbarnehage skal ha opplevd et stort mangfold i naturopplevelser.