Robuste Saltenonga

Stordalen Friluftsbarnehage er en av to barnehager i Bodø som er med i Salten Friluftsråd sitt helsefremmende prosjekt "Robuste Saltenonga".

Hovedmålet

  • Fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen
  • Fremme barnehagens holdningskapende arbeid for trivsel og sunn livsstil gjennom hele livet.

Her kan du lese mere om prosjektet.

Robuste Saltenonga