Planleggingsdager 2019-2020

Stordalen friluftsbarnehage har planleggingsdager:

- 24.04.20

- 10.08.20 - 12.08.20