Planleggingsdager 2017-2018

Stordalen friluftsbarnehage har planleggingsdager:

- 13-15.08.2018

- 16.11.2018

- 29.03.2019

- 12.-14.08.2019