Planleggingsdager 2017-2018

Stordalen friluftsbarnehage har planleggingsdager:

- 14-16.08.2017

- 17.11.2017

- 13.04.2018

- 13.-15.08.2018