Samarbeid og medvirkning

I Stordalen friluftsbarnehage har vi en tett, god og uformell tone med våre foreldre. Vi hilser på alle når dere kommer med barnet og når dere drar hjem. Vi ønsker å ta opp hendelser fortløpende og ønsker gjensidige tilbakemeldinger der det er behov 

Daglige beskjeder skriver vi ned i bok på avdelingene. Ut over dette bruker vi mail og mobiler som vi tar i mot beskjeder fra dere.

Vi inviterer foreldre på ulike arrangementer gjennom året. Dette står i årsplanen: Årshjul.

Vi har foreldremøte på høsten og på våren.

Foreldrene blir invitert til foreldresamtaler 2 ganger i året.