Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Stordalen er en Friluftsbarnehage i Bodø kommune, med 17 ansatte og 45 plasser fordelt på 2 avdelinger.


Jerven

0-3 år

Gaupa

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Stordalen?

Vi har et sterkt ønske om å vekke og stimulere barnas interesse for friluftsliv. For oss er leken selve grunnlaget for læring og naturen er vår arena.

Vi legger vekt på friluftsliv og natur, med mange utendørsaktiviteter. Vi tror at å være ute i naturen er sterkt knyttet til god helse, både fysisk og mentalt. Vi er ofte på tur og oppfordrer barna til å delta aktivt i planleggingen av aktivitetene.

Vi deler barna inn i mindre grupper for å sikre at alle blir sett og hørt. Vi involverer oss i leken, observerer, støtter og tilrettelegger for inkludering og vennskap.

Uteområdet vårt er variert og spennende med lekeapparater tilpasset ulike aldre og funksjonsnivå. Vi har også en egen grillhytte som er et utmerket samlingssted for lek, bål, måltider og god stemning. 

Noe av det vi liker best

  • Friluftsbarnehage som legger vekt på friluftsliv og natur, med mange utendørsaktiviteter gjennom hele året.
  • ”Uttaforgjerdetskogen” - et skogsområde rett utenfor barnehagen.
  • Egen grillhytte, et utmerket samlingssted for lek, bål, måltider og god stemning.
  • Vi har utlån av ski og skøyter, og foreldrene kan låne lavvoer og barnehagens lokaler til bursdagsfeiringer.
  • To referanseområder: “Trollbekken” og “Pålanskogen”, men lavvo og naturlekeplass
  • Engasjerte, trygge og nysgjerrige ansatte.

Friluftsbarnehage

Forskning viser at når barn leker, går på turer og er ute i naturen, styrker de sin egen identitet og følelse av tilhørighet. Dette hjelper også barna med å fokusere, være sosiale og utvikle både følelser og fantasi.


Naturen er ikke bare flott for lek og aktivitet, den hjelper også barna med å utvikle viktige motoriske ferdigheter.


Vi bruker naturen og friluftslivet aktivt sammen med barna, noe som gir dem verdifulle opplevelser og rom for mestring. Klatring i trær, stille refleksjon og tid med venner utendørs skaper uforglemmelige øyeblikk og sterke bånd til naturen og friluftslivet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming